Salt la conținutul principal
Bosch în România
Sustenabilitate, valori şi conformitate

Responsabilitatea noastră

Acționând într-o manieră responsabilă din punct de vedere economic, ecologic și social, dorim să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor și să protejăm mijloacele de trai ale generațiilor prezente și viitoare. Obiectivul nostru este de a face energia regenerabilă mai accesibilă, iar mobilitatea și mai sigură, mai curată și mai economică, precum și să dezvoltăm produse ecologice pentru întregul spectru.

Strategie clară pentru mai multă sustenabilitate

Strategia Bosch pentru sustenabilitate se bazează pe obiective concrete în toate domeniile de interes. Lucrăm constant de mulți ani pentru a realiza aceste obiective.

Grafic cu viziunea țintă privind sustenabilitatea Bosch: cele șase dimensiuni ale viziunii țintă sunt dispuse într-un hexagon. Dimensiunea privind combaterea schimbărilor climatice include subiectele „reducerea emisiilor de CO₂” și „eficiența energetică și energiile regenerabile”. Dimensiunea privind apa include subiectele „deficitul de apă” și „calitatea apei”. Dimensiunea privind economia circulară include subiectele „eficiența materialelor” și „a doua viață”. Dimensiunea privind diversitatea include subiectele „echitate” și „incluziune”. Dimensiunea privind drepturile omului include aspectele legate de „responsabilitate” și „transparență”. Dimensiunea privind sănătatea include subiectele „protecția muncii” și „substanțele care prezintă motive de îngrijorare”. În mijlocul hexagonului este scris „Noi dimensiuni Sustenabilitate 2025”.
Viziunea țintă „Noi dimensiuni — Sustenabilitate 2025.”

Sustenabilitatea este frecvent definită ca un echilibru între aspecte economice, de mediu și sociale. În același timp, sustenabilitatea a devenit un concept consacrat pe piețele de capital sub abrevierea ESG (mediu, social, guvernanță). Ideea noastră cu privire la sustenabilitate combină ambele abordări. Aceasta modelează managementul pe care îl utilizăm pentru sustenabilitate, oferă o orientare clară la toate nivelurile și asigură eficiența acțiunilor noastre. În consecință, acționând într-o manieră responsabilă din punct de vedere economic, ecologic și social, dorim să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor și să protejăm mijloacele de trai ale generațiilor prezente și viitoare.

Conceptul nostru „Noi dimensiuni — Sustenabilitate 2025” transpune această ambiție în termeni concreți. Derivate din tendințele majore care ne afectează compania și din concluziile analizei de materialitate, aceste obiective stabilesc cadrul pentru activitățile noastre în următorii ani.

Obiective sustenabilitate

În vederea realizarii programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitate, Grupul Bosch în România își propune următoarele pentru perioada 2022-2025:

Identificare măsuri prevenire și reducere a cantității de deșeuri

  • Identificarea unor măsuri de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitate, raportat la anul 2021, prin audit intern.

Stabilirea indicatorilor de măsurare:

  • Cantitatea de deșeuri generate/cifra de afaceri egală cu rata de generare deșeuri
  • Cantitatea de deșeuri valorificate/cantitatea totală de deșeuri generate egală cu rata de valorificare deșeuri.

Ținte

  • Scăderea ratei de generare deșeuri cu 0,5% raportat la anul 2021
Descarcare

Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie

Bosch Cluj Plant

Descărcare

Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie

Bosch Blaj Plant

Fapte și cifre

Deschise și sincere, cuprinzătoare și transparente — acesta este criteriul de referință pentru rapoartele noastre de sustenabilitate. În cele din urmă, dorim să fim un partener în societate care este nu numai responsabil, ci și demn de încredere.

Raport de sustenabilitate Bosch

Raportul actual de sustenabilitate

Prin intermediul cărții noastre anuale, ne prezentăm acțiunile în mod transparent — cuprinzător și comparabil, în conformitate cu directivele Inițiativei de raportare globală.

Valorile noastre - pe ce construim

Valorile noastre reflectă modul în care ne desfăşurăm activitatea: etica noastră profesională în relaţia cu partenerii noştri de afaceri, investitorii, angajaţii şi societatea.

Orientarea spre viitor şi accent pe rezultate

Acțiunile noastre sunt concentrate pe rezultate. Acest lucru ne permite să ne asigurăm viitorul. Creează, de asemenea, o bază solidă pentru inițiativele sociale ale companiei și ale fundației noastre.

Responsabilitate şi sustenabilitate

Acţionăm în mod prudent şi responsabil în beneficiul societăţii şi al mediului înconjurător.

Iniţiativă şi determinare

Acţionăm din proprie iniţiativă, ne asumăm responsabilitatea în ceea ce priveşte spiritul antreprenorial şi ne urmărim obiectivele cu determinare.

Deschidere şi încredere

Comunicăm aspectele importante ale companiei într-o manieră promptă și deschisă. Aceasta reprezintă cea mai bună bază pentru o relație construită pe încredere.

Corectitudine

Ne tratăm în mod corect colegii și partenerii noștri de afaceri și vedem această corectitudine drept piatră de temelie a succesului organizaţiei nostre.

Încredere, credibilitate, legalitate

Promitem doar ceea ce putem oferi, considerăm contractele drept obligatorii şi respectăm legea în toate tranzacţiile noastre comerciale.

Diversitate

Apreciem şi încurajăm diversitatea datorită bogăţiei pe care o aduce şi o considerăm esenţială pentru succesul nostru.

Desen al lui Robert Bosch

Pe termen lung, cea mai profitabilă abordare în afaceri este cea bazată pe onestitate şi corectitudine.

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" din poligonul de încercări Bosch din Yakeshi, China.

We are Bosch

Declaraţia noastră de misiune descrie ceea ce ne motivează, ce avem în comun şi valorile în care credem. Ne dorim să lăsăm o amprentă de durată în lume - creată de o echipă unică, remarcabilă.

Conformitate — chiar și dincolo de limitele corporatiste

Conformitatea se referă la respectarea cerințelor legale și a directivelor companiei. La Bosch, aceasta este parte integrantă a valorilor noastre corporatiste. În acest scop, ne-am definit fără echivoc poziția referitoare la cerințele legale și problemele etice din Codul nostru de conduită în afaceri cu aplicabilitate la nivel global. Împreună cu valorile Bosch, acesta oferă o fundație despre care credem că reprezintă cheia succesului Bosch. Și deoarece conduita responsabilă și legală este importantă dincolo de limitele companiei, am formulat așteptările noastre față de partenerii de afaceri într-un cod de conduită corespunzător.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, președintele consiliului de administrație
Cod de conduită în afaceri

Cod de conduită în afaceri

Cod de conduită pentru partenerii de afaceri

Cod de conduită pentru partenerii de afaceri

Sistem de management al conformității la nivel de companie

Sistemul Bosch de management al conformității oferă un cadru obligatoriu la nivel mondial pentru promovarea conduitei conforme și servește la reducerea riscurilor de conformitate. Acesta oferă baza pentru implementarea eficientă a cerințelor externe și interne și definește cerințele minime pentru procesele relevante pentru conformitate. Acestea includ atât diverse măsuri de prevenție și control, cât și sistemul intern de denunțare al Bosch. Asociații, partenerii de afaceri și terții pot utiliza acest sistem oricând pentru a raporta cazuri de neconformitate, în mod anonim, dacă își doresc.

Întrebări frecvente

Conformitatea reprezintă respectarea legii şi a regulamentelor companiei. Cu alte cuvinte, toate activităţile comerciale ale grupului Bosch şi ale angajaţilor săi trebuie să se conformeze cerinţelor legale, Codului de conduită în afaceri şi oricăror norme şi directive centrale care se referă la această temă, indiferent de formă ("principiul conformităţii").

Conformitatea este o temă care priveşte toţi angajații, deoarece toată lumea poate fi afectată, în mod direct sau indirect, de încălcări: pe de o parte, nerespectarea legii poate atrage răspunderea penală, în funcție de gravitatea faptelor. Pe de altă parte, nerespectarea principiului conformității poate cauza daune patrimoniale companiei, precum şi prejudicii de imagine. Rezultatul este o afacere mai puţin eficientă şi un obstacol în calea succesului companiei. Conformitatea priveşte, de asemenea, relaţiile de afaceri între Bosch şi terţi: Bosch nu dorește să se implice în încălcarea principiului conformității de către terți.

Este datoria tuturor angajaţilor să raporteze eventuale încălcări ale principiului conformităţii. Astfel, ei ajută la limitarea consecinţelor unor astfel de încălcări şi pot să prevină încălcări similare în viitor. Acest lucru se aplică şi partenerilor de afaceri şi terţilor.

• Orice angajat, inclusiv practicanţii şi doctoranzii

• Personalul contractual extern, precum persoane subcontractate sau angajaţi ce lucrează pentru furnizori externi de servicii

• Orice partener de afaceri, precum furnizori, clienţi sau parteneri în asocieri

• Orice terţi

Este important să se raporteze aspecte care indică săvârşirea unei infracţiuni precum furt, fraudă sau corupție, dar și încălcări sistematice ale normelor legale sau interne ale companiei, cum ar fi nerespectarea deliberată și susţinută a standardelor de calitate sau siguranță, sau chiar a Codului de etică.

Da. Ofiţerii de conformitate sunt responsabili de investigarea și colectarea dovezilor care vor fi folosite în instanțele de judecată și în orice procedură relevantă. Aceştia sunt asistaţi de experţi din departamentele specializate, care au pregătirea şi autoritatea necesare.

Persoanele care raportează posibile probleme de conformitate conform propriilor constatări şi cu bună credinţă nu trebuie să se teamă că vor fi dezavantajaţi de către companie ca urmare a acţiunilor lor.

Da, raportările pot fi trimise anonim prin intermediul liniei telefonice de asistenţă Bosch. Este posibilă înfiinţarea unei căsuţe poştale securizate în cadrul liniei de asistenţă pentru a interacţiona anonim cu ofiţerul de conformitate responsabil.

Ofiţerul de conformitate este responsabil de investigarea și soluționarea încălcărilor raportate (dacă este nevoie, cu sprijinul departamentelor specializate din cadrul Bosch sau al specialiştilor externi).

Fiecare raportare a unei posibile încălcări și măsurile adoptate în consecință trebuie documentate de ofiţerul de conformitate. Având în vedere interesele legitime ale părților implicate, persoana care a făcut raportul poate solicita informații despre progresul investigației. Dacă ancheta este abandonată pentru lipsa unei încălcări semnificative, persoana în cauză va fi informată cu condiția ca aceasta să fi fost solicitată să comenteze în cursul investigaţiei sau să fi cerut o astfel de informare.

Orice raportare a unei posibile încălcări a conformităţii implică, în mod normal, divulgarea datelor cu caracter personal. Primirea și prelucrarea acestor raportări cere ca persoanele care întocmesc raportul să confirme că au fost informate cu privire la legile privind protecția datelor și că îşi dau acordul pentru utilizarea datelor lor personale în timpul o anchetei privind neconformitatea. În cazul unui raport anonim, acest lucru nu se aplică.

Contactaţi-ne

Aşteptăm cu interes solicitările dumneavoastră.

Trimiteţi-ne un mesaj

Discută cu noi!

Ai întrebări sau recomandări? Contactează-ne! Suntem disponibili între orele 9:00 - 18:00, în zilele lucrătoare.