Salt la conținutul principal
Bosch în România
Sustenabilitate, valori şi conformitate

Responsabilitatea noastră

Pentru Grupul Bosch, sustenabilitatea înseamnă asigurarea succesului pe termen lung al companiei şi, în acelaşi timp, protejarea mediului înconjurător pentru generaţiile viitoare. Ne propunem să facem energiile regenerabile mai accesibile şi mobilitatea mai sigură, mai curată şi mai economică, şi să dezvoltăm produse prietenoase cu mediul.

Sunt profund convins că lumea afacerilor poate contribui în mod semnificativ la rezolvarea provocărilor cu care se confruntă societatea.
Dr. Volkmar Denner, Preşedintele Consiliului de administraţie

Valorile noastre - pe ce construim

Valorile noastre reflectă modul în care ne desfăşurăm activitatea: etica noastră profesională în relaţia cu partenerii noştri de afaceri, investitorii, angajaţii şi societatea.

Icon number 1

Orientarea spre viitor şi accent pe rezultate

Acțiunile noastre sunt concentrate pe rezultate. Acest lucru ne permite să ne asigurăm viitorul. Creează, de asemenea, o bază solidă pentru inițiativele sociale ale companiei și ale fundației noastre.

Icon number 2

Responsabilitate şi sustenabilitate

Acţionăm în mod prudent şi responsabil în beneficiul societăţii şi al mediului înconjurător.

Icon number 3

Iniţiativă şi determinare

Acţionăm din proprie iniţiativă, ne asumăm responsabilitatea în ceea ce priveşte spiritul antreprenorial şi ne urmărim obiectivele cu determinare.

Icon number 4

Deschidere şi încredere

Comunicăm aspectele importante ale companiei într-o manieră promptă și deschisă. Aceasta reprezintă cea mai bună bază pentru o relație construită pe încredere.

Icon number 5

Corectitudine

Ne tratăm în mod corect colegii și partenerii noștri de afaceri și vedem această corectitudine drept piatră de temelie a succesului organizaţiei nostre.

Icon number 6

Încredere, credibilitate, legalitate

Promitem doar ceea ce putem oferi, considerăm contractele drept obligatorii şi respectăm legea în toate tranzacţiile noastre comerciale.

Icon number 7

Diversitate

Apreciem şi încurajăm diversitatea datorită bogăţiei pe care o aduce şi o considerăm esenţială pentru succesul nostru.

Desen al lui Robert Bosch

Pe termen lung, cea mai profitabilă abordare în afaceri este cea bazată pe onestitate şi corectitudine.

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" din poligonul de încercări Bosch din Yakeshi, China.

We are Bosch

Declaraţia noastră de misiune descrie ceea ce ne motivează, ce avem în comun şi valorile în care credem. Ne dorim să lăsăm o amprentă de durată în lume - creată de o echipă unică, remarcabilă.

Conformitate

La Bosch, respectarea prevederilor legale este parte integrantă a valorilor companiei.

Volkmar Denner

Scopul normelor noastre de conduită în afaceri, aplicabile la nivel global, este de a proteja angajaţii şi compania noastră, precum şi clienţii şi partenerii noştri.

Aşa cum este menţionat în declaraţia noastră de misiune, "We are Bosch", "Ne onorăm toate promisiunile, acceptăm legăturile contractuale şi respectăm prevederile legale în toate tranzacţiile noastre." Pentru a demonstra importanţa acestui principiu, am rezumat poziţia noastră în ceea ce priveşte prevederile legale şi chestiunile de natură etică în Codul nostru de conduită în afaceri valabil la nivel global. Codul de conduită în afaceri este un ghid al comportamentului nostru în afaceri.

Bosch are un comitet global de conformitate, condus de un director executiv de conformitate, care raportează direct Consiliului de administrație. Există, de asemenea, un departament de conformitate şi ofiţeri responsabili cu conformitatea în toate diviziile şi regiunile.

Măsurile de prevenţie şi inspecţie precum principiul controlului dublu, rotaţia posturilor în departamentele cu grad de risc ridicat şi analizele periodice de audit au rolul de a susține acest sistem de conformitate bazat pe valorile noastre. Avem, de asemenea, un program de instruire obligatoriu pentru toţi angajaţii. În plus, am creat "Compliance Dialog", un instrument care permite managerilor, angajaților și responsabililor de conformitate să discute aceste subiecte și experiențele lor din domeniu.

Sistemul de conformitate include şi o linie telefonică de asistenţă. Angajaţii, partenerii de afaceri şi terţe persoane o pot folosi pentru a raporta probleme de conformitate în orice moment. Comportamentul responsabil şi legal depăşeşte graniţele companiei. În acest sens, am stabilit un Cod de conduită pentru furnizori, care defineşte principiile şi cerinţele colaborării cu Bosch. Efectuăm audituri periodice pentru a ne asigura de faptul că furnizorii noştri respectă aceste principii. Într-un mediu aflat în continuă schimbare, sistemul nostru de conformitate este revizuit în permanenţă pentru a ne adapta rapid regulile şi procesele la noile evoluţii legale şi tehnice.

Bosch a fost prima companie membră a Transparency International Germania din 1995.

Descărcări

Codul de conduită în afaceri

Codul de conduită în afaceri

Codul de conduită pentru furnizori

Codul de conduită pentru furnizori

Întrebări frecvente

Ce înţelegem prin conformitate?

Conformitatea reprezintă respectarea legii şi a regulamentelor companiei. Cu alte cuvinte, toate activităţile comerciale ale grupului Bosch şi ale angajaţilor săi trebuie să se conformeze cerinţelor legale, Codului de conduită în afaceri şi oricăror norme şi directive centrale care se referă la această temă, indiferent de formă ("principiul conformităţii").

Conformitatea este o temă care priveşte toţi angajații, deoarece toată lumea poate fi afectată, în mod direct sau indirect, de încălcări: pe de o parte, nerespectarea legii poate atrage răspunderea penală, în funcție de gravitatea faptelor. Pe de altă parte, nerespectarea principiului conformității poate cauza daune patrimoniale companiei, precum şi prejudicii de imagine. Rezultatul este o afacere mai puţin eficientă şi un obstacol în calea succesului companiei. Conformitatea priveşte, de asemenea, relaţiile de afaceri între Bosch şi terţi: Bosch nu dorește să se implice în încălcarea principiului conformității de către terți.

Ce trebuie făcut dacă principiul conformităţii este încălcat?

Este datoria tuturor angajaţilor să raporteze eventuale încălcări ale principiului conformităţii. Astfel, ei ajută la limitarea consecinţelor unor astfel de încălcări şi pot să prevină încălcări similare în viitor. Acest lucru se aplică şi partenerilor de afaceri şi terţilor.

Cine poate raporta încălcările principiului conformităţii?

• Orice angajat, inclusiv practicanţii şi doctoranzii

• Personalul contractual extern, precum persoane subcontractate sau angajaţi ce lucrează pentru furnizori externi de servicii

• Orice partener de afaceri, precum furnizori, clienţi sau parteneri în asocieri

• Orice terţi

Ce încălcări trebuie să fie raportate?

Este important să se raporteze aspecte care indică săvârşirea unei infracţiuni precum furt, fraudă sau corupție, dar și încălcări sistematice ale normelor legale sau interne ale companiei, cum ar fi nerespectarea deliberată și susţinută a standardelor de calitate sau siguranță, sau chiar a Codului de etică.

Suspiciune, dar nicio dovadă - ar trebui să fac o raportare?

Da. Ofiţerii de conformitate sunt responsabili de investigarea și colectarea dovezilor care vor fi folosite în instanțele de judecată și în orice procedură relevantă. Aceştia sunt asistaţi de experţi din departamentele specializate, care au pregătirea şi autoritatea necesare.

Persoanele care raportează încălcări trebuie să se teamă de repercusiuni?

Persoanele care raportează posibile probleme de conformitate conform propriilor constatări şi cu bună credinţă nu trebuie să se teamă că vor fi dezavantajaţi de către companie ca urmare a acţiunilor lor.

Este posibilă înaintarea de rapoarte anonime?

Da, raportările pot fi trimise anonim prin intermediul liniei telefonice de asistenţă Bosch. Este posibilă înfiinţarea unei căsuţe poştale securizate în cadrul liniei de asistenţă pentru a interacţiona anonim cu ofiţerul de conformitate responsabil.

Ce se întâmplă cu exactitate cu o raportare?

Ofiţerul de conformitate este responsabil de investigarea și soluționarea încălcărilor raportate (dacă este nevoie, cu sprijinul departamentelor specializate din cadrul Bosch sau al specialiştilor externi).

Documentare şi transparenţă

Fiecare raportare a unei posibile încălcări și măsurile adoptate în consecință trebuie documentate de ofiţerul de conformitate. Având în vedere interesele legitime ale părților implicate, persoana care a făcut raportul poate solicita informații despre progresul investigației. Dacă ancheta este abandonată pentru lipsa unei încălcări semnificative, persoana în cauză va fi informată cu condiția ca aceasta să fi fost solicitată să comenteze în cursul investigaţiei sau să fi cerut o astfel de informare.

Confidenţialitatea datelor

Orice raportare a unei posibile încălcări a conformităţii implică, în mod normal, divulgarea datelor cu caracter personal. Primirea și prelucrarea acestor raportări cere ca persoanele care întocmesc raportul să confirme că au fost informate cu privire la legile privind protecția datelor și că îşi dau acordul pentru utilizarea datelor lor personale în timpul o anchetei privind neconformitatea. În cazul unui raport anonim, acest lucru nu se aplică.

Contactaţi-ne

Aşteptăm cu interes solicitările dumneavoastră.

Trimiteţi-ne un mesaj

Discută cu noi!

Ai întrebări sau recomandări? Contactează-ne! Suntem disponibili între orele 9:00 - 18:00, în zilele lucrătoare.