Domenii de activitate

Explorează diversitatea oportunităţilor noastre de carieră şi găseşte-ţi locul de muncă dorit în variatele domenii de interes, sectoare de activitate şi locaţii din întreaga lume.

"Soluţiile conectate creează noi locuri de muncă. Persoanele cu experienţă profesională şi abilităţi software au şanse mai bune, incluzând aici atât ingineri mecanici, cât şi dezvoltatori software."

Christoph Kübel, membru în Consiliul de Administraţie Bosch

Ariile noastre de activitate din inginerie, software şi IT

De la tehnica aplicaţiilor şi producţie până la hardware, IT şi software - Fă parte din echipa noastră pentru a transforma ideile asupra viitorului într-o tehnologie adaptată şi care reprezintă "Tehnică pentru o viaţă"

Ingineria aplicaţiilor

În domeniul ingineriei aplicaţiilor, vei fi responsabil pentru setarea hardware şi software a motoarelor cu combustie internă asigurând, de exemplu, îndeplinirea unor obiective specifice de performanţă şi emisii. Responsabilităţile tale vor include şi punerea în funcţiune şi optimizarea sistemelor electronice de control al motorului, stabilirea parametrilor software în unităţile de control, testarea prototipurilor, construirea şi punerea în funcţiune a standurilor de testare a motorului. Vei colabora cu departamente conexe, precum cei de la dezvoltare software şi componente, cu fabricile noastre şi cu departamentul de testare. În plus, vei menţine permanent contactul cu oamenii de vânzări şi cu clienţii noştri - ca şi exemplu, în timpul prezentărilor.

Producţie

În aria de producţie, vei participa la planificarea şi optimizarea producţiei produselor în una din fabricile noastre. Lucrând simultan în echipe de inginerie dedicate pentru a dezvolta produse noi competitive, vei fi orientat mereu pe calitate, costuri şi clienţi. Vei dezvolta noi procese împreună cu departamentele conexe, precum cei din cercetare produs şi proces sau cu cei de la achiziţii. Din poziţia de planificator vei contribui la stabilirea proceselor producţiei în concordanţă cu directivele managementului calităţii şi, împreună cu colegii din logistică, vei dezvolta secvenţele optime de producţie pentru produsele noastre. Vei fi responsabil şi de selectarea noilor maşini şi echipamente, asigurând în acelaşi timp că maşinile necesare sunt pregătite de operare. În timpul producţiei, vei analiza şi optimiza tehnologiile şi procesele de producţie existente.

Dezvoltare Hardware

In aria de dezvoltare hardware, vei determina funcţiunea, designul şi specificaţiile componentelor electronice. Vei dezvolta prototipuri, module şi platforme folosind simulări de soluţii. În plus faţă de proiectarea unităţilor de comandă, precum și a circuitelor analogice și digitale, veți genera soluții pentru cerințele specifice ale clienților. Nu vei dezvolta doar componente, ci vei fi implicat și în a le testa. Poziţia ta va implica o conexiune strânsă cu multe arii de activitate, de la ingineria aplicațiilor și producţie până la cercetare și dezvoltare și vânzări.

Tehnologia informaţiei

În tehnologia informaţiei, vei fi interfaţa dintre ingineria electrică, IT şi business. Vei dezvolta sisteme de prelucrare a datelor şi a informaţiilor prin software-ul și hardware-ul corespunzător. Responsabilităţile tale vor include şi proiectarea de soluții IT adaptate nevoilor individuale ale clienților și pregătirea strategiilor de coordonare a sistemelor informatice în diferite divizii. Vei lucra îndeaproape cu departamentele de controlling, finanțe, protecția datelor, securitatea informaţiilor, precum și cu auditul intern. De asemenea, vei colabora cu divizia de vânzări cu scopul de a aduce noi proiecte. În plus, vei juca un rol activ in managementul operaţiilor.

Dezvoltare Software

În această arie, vei dezvolta şi programa pentru variate aspecte ale funcţionalităţii produselor. Lucrând în centrul domeniilor precum tehnologia IT, ingineria aplicațiilor, dezvoltarea hardware și vânzările tehnice, vei elabora analize de cerințe și vom dezvolta soluții specifice utilizatorilor. Sarcinile tale vor include simularea și modelarea arhitecturilor software, precum și dezvoltarea și conceperea acestora. Pe lângă implementarea și integrarea software-ului în sistemele electronice, vei valida și verifica software-ul și vei efectua verificări de calitate.

Ariile noastre de activitate din business

De la contabilitate și logistică până la marketing și vânzări - există multe uși deschise pentru tine. Descoperă toate oportunitățile de a-ți dezvolta cariera la Bosch.

Contabilitatea de gestiune, contabilitatea financiară și controlul creditelor

În departamentele de gestiune și de contabilitate financiară, sarcina ta va fi aceea de a te asigura că echipa din conducere dispune de toate informațiile necesare pentru a lua decizii de afaceri. În echipa de contabilitate financiară, te vei asigura că declarațiile financiare publicate sunt conforme cu normele și reglementările contabile corespunzătoare.

În contabilitatea de gestiune, vei fi implicat în pregătirea lunară a conturilor de gestiune, inclusiv în contul de profit și pierdere, precum și în situațiile bilanțului, în elaborarea planului anual de buget pe o perioadă de doi ani și în asigurarea actualizării trimestriale a previziunilor pentru a reflecta orice schimbări în performanța afacerii. De asemenea, vei pregăti rapoarte lunare de management și le vei prezenta celorlalte echipe de management. Rapoartele trebuie să explice abaterile de la buget / rezultatele prognozate, să identifice riscurile și oportunitățile pentru fiecare divizie / fabrică sau departament și să te asiguri că se iau măsuri corective atunci când este necesar. În acest fel, maximizăm oportunitățile și diminuăm orice risc.

În contabilitatea financiară, una dintre responsabilitățile cheie va fi depunerea conturilor statutare necesare și gestionarea procesului de audit de la sfârșitul anului. Alte atribuții includ gestionarea registrelor generale, conturile de plăți, bilanțurile și asigurând asistență clienților interni pe teme precum controlul intern și gestionarea activelor fixe.

În ceea ce privește controlul creditelor, sarcinile tale vor include asigurarea plății clienților în termenii conveniți de plată; controalele de credit sunt efectuate în mod regulat pentru a te asigura că limitele de credit stabilite sunt relevante și nu necesită ajustări din cauza modificărilor recente. În caz de neplată, tu și echipa ta veți asigura o monitorizare rapidă pentru a atenua eventualele riscuri potențiale pentru companie.

Achiziţii

În Achiziții vei fi mereu în căutarea celor mai fiabili furnizori, cea mai înaltă calitate și cele mai bune prețuri - atât pe piețele naționale cât și pe cele internaționale. Aceasta se aplică materiilor prime, pieselor, componentelor și consumabilelor necesare pentru fabricarea produselor noastre, precum și pentru mașini, produse și servicii, cum ar fi echipamentele IT și ontracte de service. Sarcinile principale vor include monitorizarea calității bunurilor, efectuarea testelor de omologare, procesele de audit și optimizarea lanțurilor de aprovizionare. Alte aspecte importante includ găsirea unor furnizori de încredere pe piețele noi emergente și dezvoltarea relației cu furnizorii preferați. Vei optimiza calitatea și eficiența tuturor livrărilor și vei rezolva problemele care pot apărea cu furnizorii. Vei avea legături strânse cu departamentele interne și vei negocia cu atenție. De asemenea, vei avea funcțiune strategică și operațională, cum ar fi consolidarea volumelor de achiziție pentru anumite categorii de bunuri în întreaga companie pentru a obține prețuri mai bune și a rezolva orice problemă care ar putea apărea cu furnizorii.

Cercetare şi dezvoltare

În cercetare și dezvoltare, vei lucra în centrul succesului nostru, creând fundațiile pentru produsele noastre inovatoare, dezvoltând noi tehnologii și asigurându-te că poziția de lider a companiei noastre se dezvoltă pe termen lung. În funcție de domeniul tău și de specialitatea ta, vei lucra într-unul din departamentele noastre de dezvoltare ale unei diviziuni. O gamă largă de domenii este deschisă pentru tine, inclusiv tehnologii de producție noi și alternative, sisteme fotovoltaice și materiale pentru baterii, precum și mecanica fluidelor și electronica de putere, tehnologii de înaltă frecvență și design 3D - doar câteva dintre domeniile tehnice și ștințifice în care oferim oportunități de carieră de top. Te poți aștepta cu certitudine la un mediu de lucru de ultimă generație. Activitatea ta va implica o legătură strânsă cu departamentele aferente, precum și cu facilitățile de cercetare externe și departamentele de dezvoltare ale clienților noștri.

Proiectare

Aici vei proiecta produse tehnice, echipamente de testare și instalații complete de producție în conformitate cu specificațiile unităților noastre de dezvoltare internă sau de producție și cele ale clienților noștri. Aceasta se extinde de la configurația detaliată a micro-componentelor individuale ca parte a dezvoltării produsului, până la proiectarea completă a echipamentelor de producție în domeniul mașinilor cu destinație specială. În timpul procesului de inginerie simultană, vei integra toate funcțiile și aspectele de fabricație specificate în proiectul final. Vei lucra îndeaproape cu alte departamente (dezvoltarea, producție, achiziții, construcții de mașini cu destinație specială etc.) pentru a produce un design robust care îndeplinește toate cerințele de calitate, cost și timp.

Logistică

În logistică, vei fi responsabil să te asiguri că fluxul de bunuri, materiale și informații se desfășoară așa cum trebuie, atât în cadrul companiei, cât și în toate interfețele cu filialele, clienții și furnizorii Bosch. De exemplu, vei planifica livrarea de materii prime pentru producție și te vei asigura că nivelurile stocurilor sunt suficiente, dar nu excesive. Sau poți coordona transportul de produse către clienți, poți gestiona și proiecta lanțuri complete de aprovizionare. Activitatea ta va include dezvoltarea de strategii IT pentru achiziții, transport, gestionarea inventarului și producție - care să conecteze în permanență resursele interne, clienții și furnizorii de servicii.

Marketing

În marketing, vei lucra împreună cu alte domenii funcționale, elaborând strategii eficiente pentru dezvoltarea și comercializarea produselor sau serviciilor. Știind că deciziile tale sunt esențiale pentru modul în care diferite grupuri țintă percep brandurile noastre, vei analiza activ noi domenii de activitate și vei dezvolta strategii optime de stabilire a prețurilor, examinând îndeaproape barierele de cumpărare și elaborând măsuri pentru a le depăși. Pe scurt, rolul tău va fi vital pentru a te asigura că clienții și așteptările acestora se află în centrul a tot ceea ce facem.

Resurse umane

În departamentul de resurse umane, te vei asigura că găsim și păstrăm oamenii potriviți, precum și dezvoltarea abilităților lor personale și profesionale. Activitatea ta poate fi operațională sau strategică. De exemplu, poți fi implicat în rezolvarea problemelor organizaționale, întocmirea contractelor sau stabilirea beneficiilor și compensațiilor. Sau poți, de asemenea, să lucrezi în dezvoltarea organizațională și să sprijini procesele de schimbare. Există oportunități în întreaga companie, nu numai în România. Vei deveni un consilier competent în toate problemele de resurse umane, colaborând îndeaproape cu autoritățile publice, sindicate ale angajaților, colegii și universități, furnizorii de servicii, precum și cu sectoarele noastre corporative, departamentele specializate și unitățile de producție.

Managementul calităţii

În managementul calității, te vei asigura că produsele noastre merită numele Bosch. Vei colabora cu mai multe departamente - de la dezvoltare, proiectare și producție până la logistică, achiziții și vânzări. De asemenea, vei menține contactul cu clienții și furnizorii, consultându-i cu privire la problemele de calitate și garantând respectarea standardelor de calitate. De exemplu, vei examina și testa bunurile și produsele utilizând metode de calitate recunoscute. Efectuarea de audituri - atât la nivel intern, cât și la furnizori - va fi un alt aspect important al jobului tău. Vei analiza sistemele și procesele din punct de vedere al calității și vei evalua rezultatele în diverse rapoarte.

Simulare

În simulare, vei prezice cum se comportă produsele, materialele și sistemele în anumite condiții. Aceasta poate include examinarea modului în care o componentă reacționează la temperaturi înalte sau dinamica unei carcase la presiune înaltă, dinamica sistemelor multi-corp, interacțiunile dintre unitățile de comandă și senzori sau actuatoare, distribuția câmpului în cadrul componentelor electromagnetice sau funcționarea unui proces. Vei simula aceste condiții folosind programe bazate pe calculator și vei aplica rezultatele în dezvoltarea de algoritmi și modele statistice pentru proiectarea sistemelor, proceselor și componentelor. Vei colecta în mod independent date relevante pentru simulare, de exemplu asupra proprietăților materialelor fizice sau asupra condițiilor de mediu regăsite la clienți. Ulterior, vei ajuta la validarea modelelor de simulare cu măsurători și teste. Folosind metodologia de inginerie simultană, vei lucra la interfața dintre dezvoltare, proiectare, aplicații, testare și fabricare.

Vânzări tehnice

În domeniul vânzărilor tehnice, vei fi interfața cu clienții noștri OEM. În general, vei construi relații pe termen lung cu acești clienți. Persoanele tale de contact vor fi din domeniul achizițiilor, dezvoltării, managementului de proiect și asigurarea calității. În plus față de furnizarea de consultanță tehnică și comercială cu privire la proiectele existente, vei prospecta, de asemenea, dezvoltarea de noi afaceri. Alte responsabilități includ dezvoltarea de strategii de vânzări în echipa ta, precum și asumarea responsabilității pentru gestionarea prețurilor și a calității produselor, sistemelor sau serviciilor specifice. În toate sarcinile tale, vei coopera îndeaproape cu alte departamente de specialitate - de la control, achiziții și marketing, la cercetare și dezvoltare și management. De asemenea, vei negocia materiile prime și prețurile în interesul clienților tăi.

Comunicare corporativă şi PR

În comunicarea corporativă și PR, vei juca un rol important în definirea imaginii companiei - atât pe plan intern, cât și pe plan extern. De exemplu, vei oferi angajaților cele mai noi informații și vei comunica diferite aspecte strategice. În exterior, vei menține o imagine pozitivă a companiei. Vei asigura o comunicare consecventă, informativă, prin diverse modalități: de la pliante la site-uri web. Vei menține mass-media la curent cu știri importante, vei dezvolta canale de comunicare și vei stabili relații de încredere cu clienții, partenerii de afaceri și jurnaliștii. Colaborând îndeaproape cu managementul și cu diverse departamente corporative, vei coordona activitatea furnizorilor de servicii, precum agențiile, autorii și tipografiile.

Vânzări comerciale

În aria Vânzărilor Comerciale, vei fi responsabil pentru succesul unei anumite regiuni de vânzări. Vei planifica și coordona componența financiară și comercială și te vei asigura că obiectivele privind vânzările și veniturile sunt îndeplinite. Vei lucra în vânzări pe teren sau chiar vei conduce o echipă de vânzări pe teren și vei gestiona clienții regionali importanți. Responsabilități importante includ, de asemenea, obținerea de noi clienți, negocierea contractelor comerciale, dezvoltarea unei politici de prețuri profitabile și coordonarea proceselor logistice necesare. În plus, vei monitoriza constant piața și concurenții și vei dezvolta strategii de vânzări adecvate. Stabilirea de legături strânse cu liderii de opinie, media și clienți relevanți, totodată reafirmând prezența noastră în regiunea pe care o reprezinți - de exemplu, la expoziții sau târguri - va fi un factor important pentru performanța ta. Nu în ultimul rând, vei colabora cu alte divizii și departamente în aspecte precum analiza cerințelor clienților, suport vânzări pentru produse noi și analiza variiațiilor de buget.

Vânzări industriale

În sectorul de Vânzări Industriale, vei dezvolta și consilia clienții într-un domeniu tehnologic specific într-o anumită regiune sau industrie. Vei gestiona clienții importanți și vei gestiona proiecte complete - de la pregătirea ofertelor până la furnizarea asistenței post-vânzare. În plus, vei monitoriza și analiza piața, urmărind în mod sistematic tendințele, identificând noi oportunități de vânzări și strategii de punere în aplicare pentru creșterea notorietății în piață. Responsabilitățile tale vor include, de asemenea, negocierea prețurilor, coordonarea proiectelor noi, oferirea de suport marketingului și instruirea reprezentanților de vânzări.

Ariile noastre de activitate

Ne numărăm printre liderii globali în domeniul Internet of Things. Urmăreşte mai jos care sunt şi celelalte domenii în care ne dorim să promovăm ca pionieri în inovaţie.

Cercetare

Cercetare - Centrul de Inginerie Bosch din Cluj

În Divizia de Cercetare şi Inginerie Avansată poţi să observi cum ideile tale au un efect direct asupra produselor noastre. Ajută-ne să găsim împreună soluţii inovatoare pentru companii şi pentru clienţi, care fac diferenţa în privinţa eficienţei, calităţii şi a fiabilităţii. În centrul nostru de cercetare din Cluj de exemplu, vei găsi echipamentul perfect pentru a căuta noi idei și pentru a promova mai departe capacitatea noastră inovatoare.

Inginerie

Inginerie

Cererea de sisteme electrice şi electronice (sisteme E/E) în vehiculele moderne creşte în mod constant. Deoarece numărul de sisteme din rețeaua de la bordul maşinii continuă să crească, schimbul tot mai mare de date prin conectivitatea vehiculelor trebuie să fie, de asemenea, gestionat în mod fiabil.

La centrul de inginerie Bosch, vei contribui la noile soluții de mobilitate, la eficiența sistemului de propulsie și la confortul vehiculelor de astăzi.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT)

IoT oferă nenumărate noi posibilități și are o influență uriașă în aproape fiecare arie a vieții noastre - de exemplu, în ceea ce privește mobilitatea, energia, producția, agricultura, sănătatea, casele și clădirile. De aceea, la Bosch, aproape una din două poziții are legătura cu zona de software și modul în care putem îmbunătăți și dezvolta în continuare acest aspect.

Alătură-te echipei noastre dacă doreşti să dezvoltăm IoT şi mai mult, prin produse mai inteligente și tehnologii complet noi.

Producţie

Producţie

Cu ajutorul soluţiilor noastre Industry 4.0 pentru o producţie interconectată, reuşim să optimizăm procesele de producţie şi logistică. Dezvoltăm soluţii ce permit maşinilor să comunice între ele şi în acest mod reuşim să eficientizăm producţia şi în acelaşi timp să creştem măsurile de siguranţă. Prin colectarea, vizualizarea şi analizarea echipamentului, a procesului şi a datelor primite de la senzori, ne poţi ajuta să oferim o gamă de oportunităţi cu totul noi pentru companii.

Patru sectoare de afaceri, un singur obiectiv: crearea viitorului

Bosch este o companie de top în domeniul tehnologiei şi serviciilor. Află în ce domenii poţi contribui la următoarele inovaţii tehnice.

Testarea unui autovehicul autonom

Soluţii de mobilitate

Vrei să ajuţi la modelarea viitorului soluţiilor de mobilitate?

Fiind cel mai mare furnizor independent de autovehicule din lume, contribuim la creşterea siguranţei la volan, la scăderea poluării şi la utilizarea eficientă a combustibilului. Dezvoltă împreună cu noi tehnologii pentru sectorul auto şi contribuie la dezvoltarea maşinii care se conduce singură, dar şi la soluţii hardware şi software pentru a crea o reţea eficientă de infrastructură pentru staţiile de încărcare şi comunicarea în reţea, în domeniul electromobilităţii.

Testarea unui autovehicul autonom
Lucrând în fabricile viitorului

Tehnologie industrială

Vrei să contribui la creşterea inteligenţei fabricilor?

Maşini interconectate, sisteme de autocontrol şi tehnologii inovatoare de ambalare - în domeniul tehnologiei industriale, suntem întotdeauna cu un pas înainte. Cu ajutorul senzorilor MEMS şi a altor inovaţii Bosch, vom putea defini împreună limite noi atunci când vine vorba de posibilităţile industriei 4.0 şi vei reuşi să faci producţia mai eficientă şi mai sustenabilă.

Lucrând în fabricile viitorului
Scule electrice pentru profesionişti

Bunuri de larg consum

Vrei să contribui la îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi a oamenilor?

Bosch oferă de multă timp o gamă largă de scule electrice şi aparate electrocasnice. Împreună cu tine, le ducem acum la următorul nivel: prin interconectarea produselor noastre, permitem clienţilor noştri să-şi controleze casa chiar şi atunci când sunt departe şi contribuim astfel la siguranţa, eficienţa energetică şi la confortul vieţii de zi cu zi.

Scule electrice pentru profesionişti
Bosch Smart Home în acţiune

Tehnologie pentru construcţii şi energie

Vrei să contribui la dezvoltarea caselor inteligente în întreaga lume?

Căutăm în mod constant soluţii noi pentru a face clădirile mai inteligente şi mai eficiente.Ca angajat Bosch, vei lucra la sisteme inteligente pentru aerul condiţionat şi tehnologia de încălzire, dar şi pentru supraveghere video şi detecţia incendiilor. Cu ajutorul inovaţiilor noastre în domeniul caselor inteligente, găsim modalităţi noi de a conecta aparatele electrocasnice şi de a face viaţa şi munca mai confortabilă şi mai sigură pentru oamenii din întreaga lume.

Bosch Smart Home în acţiune

Distribuie: